E-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi

’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ avaldas hiljuti teate elektroonilistest sigarettidest, kus rõhutab seda kui oluline on vähendada suitsetajate arvu vaimsete puuetega inimeste hulgas.

Kas e-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi?

Kas e-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi?

Teates seisab järgnev, ’’inimesed, kes kannatavad vaimsete häirete all surevad keskmiselt 10 kuni 20 aastat varem kui terved inimesed ning üheks kõige suuremaks põhjuseks on suitsetamine’’.

Samal ajal kui suitsetajate arv on 20 aasta jooksul üldpopulatsioonis tunduvalt langenud, on vaimsete häirete all kannatavatel inimestel see protsent enam vähem samaks jäänud. Seega on selge, midagi tuleb ette võtta, et olukorda oluliselt parandada.

Eesmärgiks on ’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ seadnud järgneva, ’’vähendame suitsetajate arvu vaimsete häiretega inimeste hulgas viie protsendini aastaks 2035, aastaks 2020 võiks suitsetajate arv olla 35%’’.

Tänu elektrooniliste sigarettide efektiivsusele suitsetamisest loobumisel on tõenäoline, et e-sigaretid oleks selleks eesmärgiks kõige parem valik. Terviseeksperdid ning osad organisatsioonid on veidi kõhkleval seisukohal, mis puudutab e-sigarettide soovitamist suitsetamisest loobumise vahendina, kuid viimased uuringud sellest vallast on niivõrd veenvad, et isegi vaimsete häirete spetsialistidel soovitatakse e-sigarettide kasutusele võttu.

’’Cancer Research UK’’ on näidanud tugevat poolehoidu e-sigarettidele ning usub, et e-sigarette saab kasutada selleks, et aidata noori suitsetajaid, kes kannatavad vaimsete häirete all. Samuti ütles Alyssa Best Cancer Research UK’st, et ’’e-sigaretid pakuvad head alternatiivi vaimsete häiretega suitsetajatele, kes ei ole suutnud teisi meetodeid kasutades sellest loobuda’’.

Samal ajal kui 16% UK populatsioonist suitsetavad, on see protsent psühhiaatriahaiglates kuni 70%. ’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ väidab, et inimesed kellel on vaimsed häired, hakkavad kaks korda tõenäolisemalt suitsetama kui vaimselt terve inimene. Seega tuleks teha kõik selleks, et aidata vaimsete häirete käes kannatavatel inimestel sellest ebatervislikust harjumusest loobuda.

Türgi valitsus muudab e-sigarettide osas oma seisukohta

Eelmisel kuul teatas Türgi valitsus, et võtab tagasi plaani seoses e-sigarettide ning HBM (heat-not-burn) importimisega. Sellise otsuse peale ütleksid enamus suitsetamisvastased eksperdid, et tegemist on rahva tervise osas väga vastuolulise otsusega, kahjuks on WHO ehk ’’World Health Organization’’ täielikult selle otsuse poolt.

Türgi valitsus muudab e-sigarettide osas oma seisukohta

Türgi valitsus muudab e-sigarettide osas oma seisukohta

Otsus avaldati Türgi finantsministri Naci Abali poolt 17. oktoobril. Samuti olid konverentsil kohal mitmed akadeemikud ning eksperdid, kes antud otsust toetasid.

WHO on üks nendest, kes on seisukohal, et HBM seadmed ning e-sigaretid kujutavad endast tõsist ohtu inimeste tervisele tänu oma kõrgele nikotiinisisaldusele. Samuti on WHO seisukohal, et suitsetamise alternatiivid on viimastel aastatel noorte seas populaarsust kogumas ning see omakorda tõstab tulevikus potentsiaalsete suitsetajate arvu. Tegemist on väitega, mis ei ole siiani kinnitust leidnud.

WHO kiitis Türgi valitsust karmi hoiaku suhtes alternatiivsetele toodetele. Samuti on WHO sõnul Türgi üks riikidest, kes on eeskujuks teistele riikidele tubaka kontrollimise osas. Kuid kas asi on tegelikult nii? Euroopas on kõige madalamate suitsetajate arvuga riigid nagu Rootsi ning UK. Mõlemad riigid on võtnud kasutusele niiöelda ’’kahjude vähendamise hoiaku’’. See tähendab suitsetamise alternatiivide nagu mokatubaka, e-sigarettide ning HBM seadmete toetamine. UK on ideaalne näide sellest, kuidas e-sigarettide riiklik toetus on muutnud suitsetajate arvu rekordiliselt madalaks.

Samuti on teooria nagu meelitaks e-sigaretid noori inimesi nikotiini sõltuvusse, misjärel nad edasi sigarettideni jõuavad, mitmeid kordi ümber lükatud.

Statistika on samuti selle poolt, et e-sigaretid on tõesti kahju vähendamiseks ideaalsed vahendid. Andmed, mis avaldati CDC ’’Centers for Disease Control and Prevention’’ poolt eelmisel juunil, näitavad selgelt, et suitsetajate arv keskkooli õpilaste seas on langenud üle poole viimase viie aasta jooksul (2011-2016). Samal perioodil on samas vanuses inimeste e-sigarettide kasutamine tõusnud 1.5% kuni 16.0%.

Lisaks on langenud keskkooli õpilaste arv, kes e-sigarette kasutavad. Esimest korda, kui e-sigaretid aastal 2015 populaarseks muutusid, oli see protsent 16.0%. Aastal 2016 oli e-sigareti kasutajate arv langenud juba 11.3%. Samas langes samal perioodil suitsetajate arv 1.3%.

Kahjuks on mitmed organisatsioonid nagu WHO ning mitmed riigid nagu Türgi siiani seisukohal, et suitsetamine on mõistlikum kui e-sigarettide kasutamine. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem ilmub usaldusväärseid uuringuid, mida isegi WHO ignoreerida ei saa.

Venemaa plaanib sigarettidele ning e-sigarettidele karme regulatsioone

Mida arvab meie idanaaber Venemaa e-sigarettidest ning kuidas on seal lood suitsetamisega? Vladimir Putin on tuntud kui suitsetamise suur vastane. Sellega seoses on nüüd valmimas viie aasta plaan sigarettide ning e-sigarettide reguleerimise osas Venemaal.

Venemaa karmistab e-sigarettide ning tubakatoodete regulatsioone

Venemaa karmistab e-sigarettide ning tubakatoodete regulatsioone

Venemaal on suitsetajate osakaal üks maailma suurimaid, milleks on kuni 40%. Vladimir Putin suitsetamist ei salli ning ’’Newsweek’’ poolt avaldatud artiklis tuleb välja, et ta viskab isegi oma diplomaadi Sergeri Lavrovi üle nalja, et too suitsetamisest loobuda ei suuda. Seega on ta otsustanud agressiivsemate meetodite ehk karmimate regulatsioonide kasuks.

Hetkel maksab Venemaal suitsupakk 4 korda vähem kui näiteks Ameerikas. Putin on oma ettepanekus lisanud kõrge maksu tubaka produktidele. Nagu paljude teiste valitsuste meelest nii on ka Putini arvates e-sigarettide näol tegemist sama kahjulike toodetega nagu sigaretid, seega on löögi all ka e-vedelike maitsed.

Kui Putin saab oma tahtmise, siis on kõik maitsetega e-vedelikud täielikult keelatud. Samuti tahab ta e-sigarettide kasutamise muuta ebaseaduslikuks kohtades, kus suitsetamine on keelatud nagu bussi peatused, sõidukid, ostukeskused jne, ehk siis võrdsustada e-sigaretid tavaliste sigarettidega.

Venemaa parlament on Putini ettepaneku osas pooleks jaotunud. Kuna sigarettide hind on Venemaal umbes 1,47 dollarit, siis selle kõrgem maksustamine on enamuste jaoks Venemaa parlamendis loogiline samm. Küll aga tekitab elavat debatti e-sigarettide kasutamine. Venemaa ajalehe ’’Parlamentskaya Gazeta’’ sõnul on hääletus Putini viie aasta plaani suhtes peaagu võrdselt pooleks. Isegi venelased on kuulnud, et e-sigaretid on kuni 95% vähemkahjulikud kui tavasigaretid.

Putin on läinud isegi nii kaugele, et soovib kunagi keelata ära sigarettide ning e-sigarettide ostmise kõigile, kes on sündinud peale 2014. aastat. Venemaa suitsetamist reguleerivad seadused on üksjagu maas läänemaailmas olevatest regulatsioonidest.

Seda, kuidas Venemaal suitsetamist ning e-sigarettide kasutamist reguleerima hakatakse näitab aeg. Võib loota, et e-sigaretid ei kannata Putini eelarvamuste all ning ka venelased saavad lõpuks oma rahva tervist sigarettidest võõrutades parandama hakata.

Uus-Meremaa terviseministeerium toetab e-sigarette

Uus-Meremaa legaliseeris e-sigaretid märtsis, kuid siiani on paljud selles osas üsna skeptilised olnud. Siiani ei ole seda soovitatud kui efektiivset suitsetamisest loobumise alternatiivi piisavate tõendite puudumise tõttu.

Uus-Meremaa terviseministeerium toetab e-sigarette

Uus-Meremaa terviseministeerium toetab e-sigarette

Nüüd võttis Uus-Meremaa terviseministeerium uue seisukoha ning nende avalduses seisab järgnev, ’’suitsetajad, kes on edutult proovinud erinevaid meetmeid, et suitsetamisest loobuda, võiksid kaaluda e-sigarettide proovimist’’. ’’Kui e-sigarette eesmärgipäraselt kasutada, siis puudub risk nikotiini üledoosiks, samuti ei kahjusta passiivne suitsetamine kõrvalseisjate tervist’’.

Aastal 2011 alustati Uus-Meremaal initsiatiiviga ’’suitsuvabaks 2025. aastaks’’. Selle eesmärgiks on vähendada suitsetajate arvu minimaalse tasemeni ning aastaks 2025 muuta Uus-Meremaa täiesti suitsuvabaks riigiks. See initsiatiiv võttis alguses e-sigarettide vastase positsiooni, kuid uue informatsiooni valguses võib loota, et ka nemad mõistavad e-sigarettide potentsiaali.

Kas Uus-Meremaa naabrid võiksid samuti sarnase positsiooni võtta? Paljud riigid üle kogu maailma on võtnud Inglismaalt eeskuju oma e-sigarettide poliitika kujundamisel. Austraalia on siiani aga üsna kangekaelne ning hoiab jätkuvalt negatiivset hoiakut e-sigarettide osas, seda vaatamata mitmete ekspertide vastupidistele nõuannetele.

Siiski on senati uuring e-sigarettidega seonduvasse hetkel käimas ning lisaks toetavad e-sigarette mitmed olulised ametnikud Austraalias nagu näiteks Alex Wodak, kes on öelnud, et ’’Austraalia teeb tubakaga võitlemiseks kõik õigest välja arvatud ühe fundamentaalse vahega, milleks on meie vaenulikkus e-sigarettide vastu’’.

Colin Mendehlson, kes on NSW ülikooli terviseinstituudi professor ning tubaka spetsialist, on öelnud, et ’’otsuse peaks tegema nende tõendite põhjal, mis on sellel hetkel kättesaadavad. Ma soovitan julgelt e-sigarettide kasutamist inimestele selle põhjal, mida me hetkel e-sigarettidest teame. Keegi ei väida et e-sigaretid täiesti ohutud on, küll aga tunduvalt vähem kahjulikum variant kui seda on sigarettide suitsetamine. On vastutustundetu jätta tähelepanuta suitsetajad, kes ei suuda suitsetamisest loobuda ning lasta neil oma tervist rikkuda samal ajal kui me uusi tõendeid ootame’’.

Ka Eesti valitsus võiks otsuse langetada teaduslike tõendite põhjal, mitte emotsionaalsete ning kaudsete väidete põhjal. Siiski soosivad järjest enamad riigid, kes rahva tervist parandada soovivad, e-sigarettide kasutamist. Suitsetamise väljajuurimiseks ei ole paremat varianti, kui e-sigaretid!

Singapuris õitseb e-sigarettide must turg

Singapuris on e-sigarettide sisse toomine ning müümine rangelt keelatud ning selletõttu õitseb seal must turg. E-sigarettide müümine on Singapuris keelatud juba aastast 2014 ning nende omamine on illegaalne aastast 2015. Seetõttu on Singapur ehe näide sellest, mis juhtub kui e-sigaretid keelustada.

Singapore

Singapuris õitseb e-sigarettide must turg

Ka meie valitsusel tasuks jälgida, mis juhtub riigis, kus e-sigaretid juba mõnda aega keelatud on. Vastupidiselt sellele, mis on valitsuse põhiliseks argumendiks e-sigarettide keelamisel, et need ei meelitaks noori inimesi suitsetama, teeb selline teguviis musta turu näol alaealistele e-sigarettide hankimise veelgi lihtsamaks. Samuti kaob ära kontroll, mis tähendab seda, et ei tea iial millise kvaliteediga on e-vedelikud mustal turul.

Selliseid mustreid on märgatud ka paljudes teistes riikides, näiteks USA, Austraalia ja Malaisia, kus e-sigaretid on keelatud või üle reguleeritud. On selge, et ülereguleerimine või keelamine ei tööta soovitud eesmärkide suunas, pigem vastupidi. Inimesed, kes on juba mõnda aega e-sigarette kasutanud ei soovi üldjuhul uuesti suitsetama hakata ning otsivadki abi mustalt turult, kus e-vedelikud ei ole reguleeritud ning võivad olla isegi ohtlikud. Samuti ei küsita dokumenti, seega noortel ei ole mingi probleem soovitud produkt sealt soetada.

Ei ole muidugi midagi imestada, miks e-sigaretid Singapuris ära on keelatud, teadupärast on see üks karmimate seadustega riike, kus isegi nätsu närimine keelatud on. On irooniline, et samal ajal kui Singapuris võid e-sigareti kasutamise eest kuni 2000 dollarit trahvi saada, siis näiteks UK-s toetab valitsus e-sigarette ning selle tulemused on silmnähtavalt positiivsed.

Kas tõesti soovib ka meie riik minna seda teed, kus järjekordselt soositakse musta turu teket? Alkoholi käivad paljud juba piiri tagant ostmas, samuti on vaikselt hakanud tekkima ka alkoholi must turg. Sellise mõtlematu reguleerimise tulemuseks ongi see, et riik kaotab maksutulu ja inimesed kahjustavad reguleerimata vedelikega oma tervist. Kui nii, siis tuleb lisaks alkoholile ja muudele tarbekaupadele hakata piiri tagant soetama ka reguleeritud e-vedelikke. Loodame siiski, et meie valitsus suudab näha e-sigarettide ülereguleerimise negatiivseid tagajärgi.

Hiljutine uuring kinnitab, et e-sigaretid on efektiivne vahend suitsetamisest loobumiseks

Hiljutine uuring, mis viidi läbi UK’s, soovitab valitsusel lisada e-sigaretid suitsetamisest loobumiseks mõeldud vahendite listi ning suurendada teadlikkust e-sigarettidest suitsetajate hulgas. UK on olnud juba mõnda aega e-sigarettide pooldaja, nii mõnedki riigid võiksid UK’st õppust võtta.

Raport, mis avaldati ’’British Psychological Society’’ poolt sellel nädalal, püüab ümber lükata väärarusaamad, mis ümbritsevad e-sigarette. Uurijad leidsid, et e-sigaretid on kõige populaarsemad ning efektiivsemad suitsetamisest loobumise vahendid. Seetõttu peaksid valitsuste suitsetamisest loobumise programmid seda kajastama.

Teadlased märgivad veel, et pikaajaline suitsetamine vähendab elu pikkust 10 aasta võrra. Samuti on suitsetamisest tulenevate haiguste ravimiseks kuluvad summad väga suured. Kui valitsused aitaks inimesi e-sigarettidele suunata, säästaks see nii raviks kuluvaid arveid kui ka rahva tervist üldisemalt.

E-sigaretid on atraktiivsem meetod suitsetamisest loobumiseks kui seda on traditsioonilised meetodid. Seda selle tõttu, et see imiteerib suitsetamist ning samuti ei jäta see unarusse suitsetaja füüsilist sõltuvust. Aina rohkem on tõendeid sellest, et e-sigaretid on tunduvalt vähem kahjulikud, kui seda on traditsioonilised sigaretid.

Valitsuse toetus e-sigarettidele on väga oluline, et suitsetajate arvukust edukalt vähendada ning neid ümber suunata. Libauudised ning ebakvaliteetsed uuringud, mis meedias ringlevad, muudavad inimesi e-sigarettide suhtes skeptiliseks, mistõttu on üsna väike tõenäosus, et nad e-sigarettide kasutamise peale mõtleks.

Paljud suitsetajad on proovinud e-sigarette, kuid ei ole neid kasutama hakanud. Et julgustada suitsetajaid tervislikuma alternatiivi kasuks otsustama, peaks valitsus esiteks seda pooldama. Samuti tuleks tõsta makse sigarettidel, mitte seda kehtestada e-sigarettidele. Samuti tuleks ära kaotada kasutud piirangud nagu näiteks TPD. Lisaks tuleks tõsta teadlikkust sellest, et e-sigaretid on tunduvalt ohutumad, kui seda on sigaretid.

Uuring ’’Lombardi Comprehensive Cancer Center at Georgetown University Medical Center’’ jõudis järelduseni, et alternatiivsed tooted sigarettidele võiksid säästa miljoneid elusid. Kui e-sigaretid asendaks suitsetamise, siis jääks igal aastal suremata 6,6 miljonit suitsetajat.

Tervise eksperdid on arvamusel, et suitsu vaba maailma saavutamiseks peavad valitsused avalikult tunnustama e-sigarette, kui tervislikumat alternatiivi. Vastasel juhul jääb suitsust vaba maailm ainult unistuseks. Kui oled otsustanud, et sigarettidest nüüd aitab, siis tule läbi Veiplandi jaepoest ning leiame sulle tervislikuma alternatiivi! Samuti võid pilgu peale heita Nicorexi e-poele, ehk leiad juba täna endale sobiva seadme.

Karm eelnõu ähvardab e-sigarettide kasutamist Eestis raskendada

Hiljuti jõudis rahvaalgatus ’’peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega’’ sotsiaalkomisjonis arutelu alla. Antud petitsiooniga loodetakse ennetada seadust, mis keelaks ära maitse- ja lõhnaained e-vedelikes, riigisisese kaugmüügi, e-sigarettide ja e-vedelike väljapaneku piiramise jaemüügis, e-sigareti vedeliku aktsiisiga maksustamise ning suunaks samuti e-sigareti tarbijad suitsuruumidesse.

Anna oma panus vastates E-liidu küsimustikule

Petitsiooni käis riigikogus kaitsmas E-liit (Ingmar Kurg, Kirill Vlassov ja Askur Alas). Paraku on ’’tervisekaitsjate’’ nagu Maris Jesse arvamus vastupidine. Positiivseks võib lugeda seda, et komisjon ise jäi mõt tesse. Kogu selle teema teeb problemaatiliseks suur arv ebaadekvaatseid uuringuid, mida osad inimesed pimesi usuvad. Tänu poliitikutele, kes sellest teemast palju ei tea ja kujundavad oma arvamuse paari üldjuhul kallutatud ning ebaadekvaatse uuringu põhjal, võibki juhtuda, et piiratakse rahva võimalusi suitsetamisest loobuda. Paneb mõtlema, kas selline komisjon on pädev sellist teemat hindama. Petitsiooni põhieesmärk oli komisjoni veenmine, et toimuks järgmine istung, mis on avalik ning kus osalevad ka E-liidu kutsutud rahvusvaheliselt tuntud sõltumatud eksperdid.

Veipimise võrdsustamine suitsetamisega kahjustaks pikemas perspektiivis suurel määral rahva tervist ning rööviks suitsetajatelt võimaluse tubakast loobumiseks. Samuti suunaks antud eelnõu e-sigareti kasutajad mustale turule, kus toodete kvaliteet kaheldav on. Kehvemal juhul lähevad osad e-sigareti kasutajad tagasi suitsetamise juurde.

Eestis tekitab igal aastal tubaka tarvitamine kahju 0,5% SKP ulatuses ning otseselt sureb suitsetamise tagajärjel 2000 inimest aastas. Pooled suitsetajatest ei ela täisväärtuslikku elu ning vaevlevad mitmete krooniliste haiguste käes. E-sigareti kasutamise ajaloos pole üle kümne aasta jooksul mitte ükski inimene surnud ja pole tuvastatud ka ühtegi haigust, mis e-sigareti tarbimisest põhjustatud oleks. Vastutustundetu on võtta täiskasvanud inimestelt ära võimalus e-sigaretti kasutada. Eesti eelnõuga sarnane seadus on vastu võetud näiteks Soomes, kus suitsetajaid on 19% elanikkonnast. Sealne tendents näitab aga musta turu kasvu ning välismaalt kauba tellimist. Sellega jääb riik ilma maksudest ning rikub ebakvaliteetsete e-vedelik ega rahva tervist.

Kuid selleks, et antud eelnõu läbi ei läheks, saad ka sina anda enda panuse vastates E-liidu küsimustikule, mille tulemused esitletakse juba sellel nädalal toimuval rahvaalgatuse arutelul Riigikogu sotsiaalkomisjonis. Iga inimese panus on oluline, et saaksime muuta hetkel toimuvat!

Millised on nikotiini kasulikud omadused ning kas see võib aidata ka nn „hilise elu depressiooni“ all kannatajaid?

Teadlased ütlevad, et nikotiin võib olla kasulik, võitlemaks konditsiooniga, mida kutsutakse „hilise elu depressiooniks“. Kas vanematel inimestel on nüüd tõesti põhjust rõõmustamiseks? Järgnevas artiklis heidame pilgu nikotiini positiivsetele omadustele ning värskele uuringule, mis puudutab „hilise elu depressiooni“ all kannatajaid.

Nikotiinil on mitmeid positiivseid omadusi. See tõstab motivatsiooni, kreatiivsust ning erksust, samuti parandab see mälu, tähelepanelikkust ja motoorseid oskuseid. Samuti ennetab nikotiin näiteks Parkinsoni tõbe. Nikotiin aitab eemal hoida ka Alzheimeri tõbe tänu oma neuroprotektiivsetele omadustele. Abi saab nikotiinist näiteks haavandilise jämesoolepõletikuga kuna nikotiinil on põletikuvastane toime. Aga ka see ei ole veel kõik, nimelt vähendab nikotiin Tourette sündroomiga kaasnevaid krampe. Uuringud on leidnud, et isegi skisofreenia all kannatavad inimesed saavad nikotiinist abi. Nimelt aitab nikotiinist tulenev dopamiini taseme tõus ajus vähendada skisofreenia negatiivseid sümptomeid. Maryak Quik, kes on teinud hulgaliselt tähelepanuväärseid uuringuid, ütleb nikotiini kohta nii ’’Kogu probleem nikotiiniga on see, et seda leidub sigarettide sees. Inimesed ei suuda nikotiinil ja sigarettidel oma peas vahet teha’’. Nikotiinil on mitmeid terapeutilisi omadusi ning seda võib väga edukalt meditsiinis erinevate haiguste ravimiseks kasutada. Nikotiin aitab ülekaalulisusega võidelda ning artriidiga.

LLD

Hiljuti tehtud uuring viitab sellele, et nikotiin võib aidata „hilise elu depressiooni“ all kannatajaid. Mõned vanemad inimesed, kes põevad „hilise elu depressiooni“ (LLD), ei vasta enam ravimitele nagu antidepressandid jne. Uue uuringu autorid ütlevad, et nikotiin võib neile mõjuda terapeutiliselt. LLD puudutab üldjuhul inimesi, kes on üle 60 aasta vanad ning seda iseloomustavad keskmisest kehvemad tujud ning kehv kognitiivne jõudlus. Nikotiin on tuntud kui kognitiivse jõudluse parandaja ning uuringus tehtud loomkatsete tulemused viitavad sellele, et nikotiin parandab tuju ning võitleb seega depressiooni vastu.

Autorid pakuvad välja tulevikus teha kliiniline uuring, et teha kindlaks kas nikotiin (mida võiks vanemad inimesed kasutada näiteks nikotiini plaastrite kujul) võiks aidata neid inimesi, kes kannatavad LLD all.

Kõik kolm autorit on pärit Nashville’s asuvast Vanderbilt ülikoolist, nende hulgas ka Paul Newhouse, kes on teinud mitmeid uuringuid nikotiini kohta. 2008. aastal näitas ta, et mittesuitsetavad ADHD patsiendid, kes kasutasid nikotiini plaastreid, suutsid mitmeid kognitiivseid ülesandeid täita edukamalt kui patsiendid, kes platseebo plaastreid kandsid. 2015. aastal alustas ta uuringuga, mille eesmärk on välja selgitada, kas nikotiini plaastriga on võimalik vähendada mõningatel vanematel inimestel esinevat mälukaotust.

Kindlasti ei tasu nikotiini panna ühte patta sigarettide ning suitsetamisega. E-sigaretti kasutades saad kätte puhta nikotiini ilma igasuguste kahjulike lisanditeta, mida sigarettidest võib leida. Kui sind vaevab mõni ülalmainitud tervisehädadest või oled lihtsalt suitsetaja, siis tasub kindlasti e-sigareti kasutamise peale mõelda!

E-sigareti kasutajad Soomes on hädas

Meie põhjanaabritest e-sigareti kasutajad on tõelises hädas, nimelt on lisaks TPD regulatsioonidele Soome otsustanud e-sigarettide turgu veelgi piirata. Selle aasta algusest on Soome valitsus otsustanud maksustada e-vedelikud €0.30/ml kohta ning see kehtib nii nikotiini sisaldavate, kui ka mitte sisaldavate vedelike kohta. See kahekordistas e-vedelike hinna Soomes.

Vaping in Finland

E-sigarettide regulatsioonid soomes

Nikotiini sisaldavad e-vedelikud on Soomes üsna uus nähtus. Need ilmusid poodidesse 15 Novembril, 2016. Enne seda võis poest soetada ainult nikotiini vabu e-vedelikke ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud olid seadusega keelatud, seega pidid e-sigareti kasutajad nikotiini välismaalt tellima. Asja teeb hullemaks see, et nüüd on ka välismaalt tellimine keelatud. Nikotiini sisaldavad e-vedelikud tulid turule tänu uue Soome tubaka direktiivi jõustumisega, mis samuti annab majutusasutustele õiguse keelata rõdudel ning aias suitsetamise. Lisaks kõigele muule keelab antud direktiiv veipimise seal, kus suitsetamine lubatud ei ole. Lisaks EU TPD regulatsioonide jõustumisele keelas Soome riik ära kõik maitsetega e-vedelikud peale tubaka maitseliste. See võrdub umbes samaga, kui veenda alkohoolikut alkoholist loobuma kasutades gini või viina maitselisi jooke.

E-sigarettide maksustamine ei ole ainult mõeldud valitsuse eelarve täiendamiseks, Soome terviseministri sõnul on see mõeldud ka ’’suure ohu’’ neutraliseerimiseks. Nimelt peab Soome terviseminister veipimist siiani niiöelda ’’gateway drugiks’’, mis meelitab noori inimesi suitsetama, kuigi see teooria oma ala spetsialistide poolt korduvalt ümber lükatud on. Selline poliitika kahjustab suures plaanis oluliselt rahva tervist, sest paljud preagused e-sigareti kasutajad lähevad tagasi tavaliste sigarettide peale, kuna e-sigarettide kasutamine on tehtud väga keeruliseks. Tavaliste sigarettide suitsetamine tuleb Soomes hetkel odavam välja, kui e-sigarettide kasutamine. Progressiivse riigi, nagu Soome poolt on selline teguviis üsna üllatav. Samuti peavad e-sigareti kasutajad veipima samas kohas nagu suitsetajad, mis kahjustab nende tervist passiivse suitsetamise näol ning muudab suitsetamisest loobumise veelgi raskemaks. Selle asemel, et toetada suitsetavaid inimesi kes sellest loobuda tahavad, raskendab Soome valitsus läbi karmide regulatsioonide seda otsust märgatavalt.

See kõik aga ilmselt veipimist ei peata. Riiklikud uuringud Soomes kinnitavad, et e-vedelikud nikotiiniga ja e-sigaretid on Soome mustalt turul üsna kergelt kättesaadavad. See muudab aga e-vedelike kvaliteedi kaheldavaks ning seeläbi kaotab ka riik raha. Veelgi enam on alaealistel nikotiini sisaldavate e-vedelike hankimine palju kergem. Jaepoodides üldjuhul alaealistele ei müüda, kuid mustal turul ei ole see mingi küsimus. Sellest võib järeldada, et Soome riigi püüdlused alaealiseid säästa on hoopis vastupidine efekt. Veel hullem on see, et sellised regulatsioonid takistavad suitsetajatel e-sigarettide abil suitsetamisest loobumist. Sellel on väga negatiivne mõju Soomlaste üldisele tervislikule seisundile ning valitsuse poolt on see väga ebaeetiline käitumine. Ilmselgelt on Soomel veel pikk maa minna, arvestades et nende eesmärk on suitsetamine täielikult välja juurida. Selliste regulatsioonidega seda aga niipea ilmselt ei juhtu.

Kuna eestlased käivad üsna tihti Soomes, siis võiks enne sinna minekut oma e-vedelike varud Eestis ära täiendada, et Soomes hätta ei satuks. Seda saad teha lähimas Veiplandi jaekaupluses või Nicorexi e-poes.

Euroopa Komisjon ei luba tubakaseaduse muutmise eelnõuga edasi minna

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid ja organisatsioonid on kritiseerinud Eestis kavandatava tubakaseaduse muutmisega kaasnevaid piiranguid, mistõttu Euroopa Komisjon võttis lisaaega, et analüüsida laekunud arvamusi ja kommentaare.

Riigikogus on arutlusel tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega muu hulgas soovitakse keelata tubakatoodete ja seotud toodete (nt e-sigarettide) näitamine poodides ning kehtestada karmimad nõuded e-sigarettidele (nt e-vedelikes keelatakse maitse- ja lõhnaainete kasutamine, kehtestatakse riigisisene kaugmüügi keeld).

Euroopa KomisjonFoto: © Yves Herman / Reuters, REUTERS

„Eelnõu sisaldab tehnilisi norme, millest Eesti on teavitanud Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike, kel on võimalik avaldada arvamust Eestis kavandatavate piirangute kohta. Euroopa Komisjoni vastutav allüksus on tänaseks päevaks saanud arvamusi mitmetelt liikmesriikidelt ning organisatsioonidelt, kes on kritiseerinud eelnõus välja käidud meetmeid ning esitanud täpsustavaid küsimusi,” seisab kaubandus-tööstuskoja veebilehel.

Loe edasi delfist