Positiivsed tulemused Isle of Man e-sigarettide eksperimendist

Eelmise aasta märtsis avaldas Isle of Man vangla, et proovib kuus kuud e-sigarettide kasutamist sigarettide alternatiivina. Antud eksperimendi eesmärk oli vähendada vangide poolt korraldatavaid ohtlikke olukordasid kui nad keelatud materjale üritavad suitsetada (näiteks teekotid ja banaani koored). Sellise olukorrani on viinud aastal 2008 jõustunud suitsetamise keeld.

Positiivsed tulemused Isle of Man e-sigarettide eksperimendist

Positiivsed tulemused Isle of Man e-sigarettide eksperimendist

Peale ilmselgete terviseriskide on taoline tegevus viinud 800 elektrikatkestuseni, mille on põhjustanud vangid, kes isetehtud sigaretilaadseid esemeid üritavad süüdata kasutades selleks näiteks veekeetjaid ning pistikuid.

Siseküsimuste minister Bill Malarkey on öelnud, et soovitab antud lähenemist lähtudes uutest tõenditest ning meditsiinilistest arvamustest, mis puudutavad e-sigarette. Samuti on disainitud spetsiaalsed vanglas kasutamiseks mõeldud e-sigaretid.

Vangla juhi Bob McColmi sõnul on eksperimenti saatnud tõeline edu. Samuti märkis McColm, et suitsetamise keelamine on tõstatanud mitmeid probleeme just nende vangidega, kes sihikindlalt on otsustanud suitsetamisega jätkata.

Uus lähenemine võimaldas vangidel osta e-sigarette nimega E-Burn. Vangidel oli seda lubatud kasutada nii oma kongis kui ka väliruumides. Selle tulemusena muutus olukord vanglas märgatavalt. Näitena toome ära järgmise statistika:

• Õigusrikkumised langesid 42%
• Käitumishoiatused langesid 58%
• Elektrikatkestused langesid 50%
• 25% uutest vangidest palus abi suitsetamisest loobumiseks
• Aastas säästetakse antud lähenemisega 8500£ nikotiini asendusteraapiate arvelt

Sõltumatu järvelvalveameti esimees Bob Ringham ütles, et vangla atmosfäär on tunduvalt parem kui enne. Samuti arvab ta, et e-sigarettide keelamine oleks samm vales suunas peale nii positiivseid tulemusi.

Isle of man on Iirimaa ning UK vahel asuv saar, kus elab umbkaudu 84000 inimest. Isle of Man vanglas on ligikaudu 150 vangi, kellest suur hulk on hetkel suitsetajad või endised suitsetajad.

E-sigareti kasutajad on nüüdsest Singapuris kriminaalid

Alates esimesest veebruarist on kõik e-sigareti kasutajad Singapuris kriminaalid. Eelnevalt oli Singapuris keelatud e-sigarettide müük, kuid nüüd on pilk pööratud ka e-sigareti kasutajate peale.

E-sigareti kasutajad on nüüdsest Singapuris kriminaalid

E-sigareti kasutajad on nüüdsest Singapuris kriminaalid

E-sigarettide või samalaadsete toodete omamine või kasutamine on nüüd karistatav kuni 2000 Singapuri dollari ($1500 US) suuruse rahatrahviga. E-sigareti maaletoojaid ning edasimüüjaid võib oodata aga kuni 10,000 Singapuri dollari suurune trahv ning kuni kuuekuune vanglakaristus. Korduvalt karistatud inimese karistus võib olla aga topelt sama suur.

Need uued seadused on alles esimene samm, nimelt plaanitakse Singapuri Tubaka kontrolli ning müügi regulatsioone mastaapselt muuta. Antud seadusemuudatus võieti Singapuri parlamendi poolt vastu eelmisel aastal.

Singapuri Terviseministeeriumi pressiesindaja sõnul soovitatakse inimestel võimalikult kiirelt nüüdsest keelatud seadmetest loobuda.

Kahjuks on tavasigaretid aga jätkuvalt legaalsed, kuigi vanusepiirangut tõsteti 18 aastalt 21 aastani. Seda on plaanis teha üsna aeglaselt 3 aasta vältel.

Sarnaselt langevate doominoklotsiga, on Aasia riigid hakanud järjepanu e-sigarettide kasutamist keelama ning piirama. Mõned riigid on e-sigarettide kasutamist piiranud kõrgete maksudega, samal ajal on mitmed riigid e-sigaretid täiesti ära keelanud.

Mõned riigid, nagu Taiwan ning India on seda teinud organisatsioonide nagu World Health Organization survel. Riigid nagu Tai ning Indoneesia on seda teinud peamiselt hirmu tõttu, et mitte kaotada sigarettide müügist saadavat maksutulu. Eelnimetatud riikides pööratakase suitsetamisest tulenevatele kahjudele üsna vähe tähelepanu.

Singapur on väga jõukas ning arenenud riik. Selles saareriigis elab 5.6 miljonit elanikku ning see asub Indoneesia ning Malaisia vahel. See on üks suurematest finantskeskustest Aasias ning suitsetajaid on Singapuri elanikkonnas umbes 15%, mis on võrreldav USA, UK ning Austraaliaga.

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

Malaisias toimus suur e-sigareti poodide haarangute laine, kus konfiskeeriti kõik nikotiini sisaldavad e-vedelikud ning hulgimüügi andmed. Haarangud viidi läbi üheaegselt ning need algasid kell 15 Malaisia aja järgi.

Kuigi antud lugu ei ole hetkel veel täiesti selge, siis näib, et haaranguid viis läbi Kagu-Aasia farmaatsiateenistus, mis on Malaisia terviseministeeriumist iseseisev asutus. Teadaolevad andmed tulevad Malaisia e-sigarettide ühingust MOVE, kes on ka ülemaailmse nikotiini tarbijate võrgustiku liige.

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

E-sigaretid on Malaisias üsna rangelt reguleeritud ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud on sootuks ära keelatud. Samuti ei ole lubatud avalikus kohas e-sigaretti kasutada. Sellest hoolimata on Malaisias üle miljoni e-sigareti kasutaja.

Haarang oli farmaatsiateenistuse poolt hästi organiseeritud ning on näha, et seda on juba pikemat aega plaanitud, kuna läbi käidi kõik iseseisvad e-sigareti poed. Kokku kontrolliti 280 e-sigareti poodi, samuti nõuti poe omanikelt, et nad avaldaks kontaktinfo isikute kohta, kellelt nad e-vedelikud soetanud on, samuti sunniti poe personali üle andma arestitud toodete tšekid.

MOVE organisatsioon usub, et valitsus võtab järgmisena ette hulgimüüjad. MOVE juhataja Azrul Hafriz ütles, et tema arvates viidi operatsioon läbi eelnevalt terviseministeeriumiga kooskõlastamata. MOVE organisatsioon puutub pidevalt kokku terviseministeeriumiga, sellest hoolimata ei saanud ta ühtegi hoiatust, et sarnane haarang toimuda võiks.

Malaisias on kolm valitsusasutust, kes jagavad vastutust e-sigarettide reguleerimisel. Terviseministeerium reguleerib nikotiiniga e-vedelikke Mürkide Akti ning Ravimite Müümise aktiga. Nendes seadustest seisab, et ainult litsentseeritud apteegid ning meditsiinitöötajad võivad nikotiini müüa ning seda ainult meditsiinilistel eesmärkidel.

Tasub veel ära märkida, et tegemist ei ole esimese korraga, kui Malaisia ametivõimud e-sigareti poodidele haaranguid korraldavad. Sarnane aktsioon toimus Malaisias aastal 2015. Sarnaselt seekord juhtunud haaranguga, konfiskeeriti ka siis kõik nikotiini sisaldavad e-vedelikud.

Kas suhtumine e-sigarettidesse on USA’s muutumas?

Ülemaailmselt on suhtumine e-sigarettidesse üsna erinev, kuid UK suhtumine on pälvinud erinevate tervise eksperdite heakskiidu. Kas ka USA on oma suhtumist e-sigarettidesse muutmas, või jätkab ta sarnaselt varasemaga karmi poliitikat?

Kas suhtumine e-sigarettidesse on USA’s muutumas?

Kas suhtumine e-sigarettidesse on USA’s muutumas?

Kuna e-sigaretid on UK’s väga populaarsed siis on ka suitsetajate arv langenud rekordiliselt madalale. Selletõttu on mitmed respekteeritud UK organisatsioonid e-sigarette toetama hakanud, kuid kuidas erineb suhtumine e-sigarettidesse USA’s?

USA’s näib see olevat pigem vastupidine, see mõjub rahva tervisele kahjuks üsna laastavalt. E-sigarettide tööstusel on peal karmid piirangud ning enamus uuringuid ning meediakajastus on kahjuks enamjaolt pigem negatiivne. Usutakse pimesi ebakvaliteetseid uuringuid mistõttu jääb e-sigarettidest vale mulje. Kahjuks ei keskenduta e-sigarettide kasulikele omadustele võrreldes suitsetamisega, teised teemad tunduvad olema tunduvalt olulisemad, nagu näiteks ’’gateway’’ teooria.

Peter Hajek arutas hiljuti e-sigarettidesse suhtumise erinevusi nende kahe riigi vahel. Ta jõudis järeldusele, et USA’s keskendutakse peamiselt nikotiinile ning selle sõltuvust tektitavatele omadustele. Samuti ei olnud ta nõus, et ’’gateway’’ teooria antud juhul paika peab, kuna nikotiini sisaldavad e-vedelikud ei ole mitte suitsetajatele eriti atraktiivsed.

Hiljuti avaldas USA’s baseeruv teadusasutus üsna positiivse raporti. Nimelt tuli ’’The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine’’ välja aruandega, kus jõutakse mitmetele arukatele järeldustele e-sigarettide osas ning see on üsna positiivne.

Järjekordselt selgub, et on veenvaid tõendeid, et suitsetamise täielik asendamine e-sigaretiga avaldab kasutaja tervisele äärmiselt positiivset mõju. Nimelt ei puutu kasutaja kokku arvukate kemikaalidega ning kantserogeensete ainetega , mida sigarettides leidub ning mis tervisele ohtlikud on. Samale järeldusele on jõudnud ka arvukad UK’s asuvad asutused, kelle sõnul on e-sigaretid tunduvalt ohutumad kui tavalised sigaretid.

Ameerika e-sigarettide assotsiatsiooni esimehe Gregory Conley sõnul on antud raporti tulemused sarnased nende uuringutega, mis avaldati UK’s organisatsioonide nagu ’’Royal College of Physician’’ ning ’’Public Health England’’ poolt.

See näitab, et UK on e-sigarettide osas juhtival kohal ning eeskujuks paljudele teistele riikidele. Samuti on selge, et UK on väga mõjukas, kui asi puudutab e-sigarette ning paljud inimesed usuvad, et just UK näitab teistele riikidele e-sigarettide osas teed. Kuigi USA’s on veel üsna ebselge, kuidas ja kas üldse suhtumine muutunud on siis taolised raportid on kindlasti samm õiges suunas.

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liidu komisjon vaatas hiljuti üle e-sigarettide kasutamisega seonduvaid tõendeid ning otsustas, et hetkel ei ole piisavalt informatsiooni, et e-sigaretid üle kogu Euroopa maksustada. Kuigi nad ei ole seda ideed veel maha matnud, siis lükati see edasi järgmisesse aastasse, et see siis uuesti üle vaadata.

Kahjuks on Euroopa Liit e-sigareti kasutajatele juba palju pahameelt tekitanud. Seda nimelt TPD (Tubaka Produktide Direktiivi) tõttu, mis paneb e-sigarettidele peale arutuid piiranguid. Nüüd on plaanis kehtestada ka üleeuroopaline maks, mis õnneks aga sellel aastal vähemalt ei jõustu.

Algselt tuli see idee Euroopa Liidu Nõukogult, kes palusid harmoniseerida e-sigarettidega seotud maksud üle Euroopa. Näib, nagu tahaks Euroopa Liidu Nõukogu tasa teha sigarettide müügi vähenemisega seotud eelarve puudujääki. Ilmselt eelistab EL Nõukogu, et maksustamine tuleks üleeuroopaliselt, mitte üksikutes riikides nagu näiteks Eestis. Selline eelnõu läheb hästi kokku Euroopa Liidu suhtumisega e-sigarettidesse.

Komisjoni otsus üleeuroopalist maksu mitte kehtestada on ainult ajutine otsus. Uus aruanne tubakast saadava maksu tulust ilmub järgmisel aastal, misjärel vaadatakse antud teema uuesti üle. Komisjoni arvates on üks võimalus maksustada e-sigaretid ning nendega seotud tooted sarnaselt tubakatoodetega.

Komisjon ütles, et kui vaadata seda teemat tervise perspektiivist, siis tuleks rakendada äärmiselt ettevaatlikku lähenemist, et vältida ekslikke otsuseid. Samuti mainiti, et on väga palju erinevaid arvamusi e-sigarettide mõjust tervisele ning samuti ka e-sigarettidele sobilikust maksustamise süsteemist.

E-sigaretid ning muud suitsetamisele alternatiivsed tooted ei ole hetkel tubakaga sarnaselt maksustatud ning sellega seoses on Euroopa Liidu liikmesriigid palunud Euroopa Komisjonil viia läbi uuring, kuidas oleks kõige mõistlikum e-sigarette maksustada.

Eestis maksustati 2018. aasta 1. jaanuarist e-vedelikud, mis avaldab kindlasti väga negatiivset mõju e-sigarettide turule. Tõenäoliselt muutub musta turu osakaal tunduvalt suuremaks ning ilmselt on palju ka neid inimesi, kes otsustavad taas sigarettide kasuks, kuna rahakott ei käi lihtsalt ebainimlikest hindadest üle. Siiski loodame, et olukord paraneb.

Indias on nüüd e-sigarettide müümine keelatud 6 osariigis

Indias on 29 osariiki, millest 6-s on e-sigarettide müümine ning tootmine keelatud. Riigis, kus elab 1,3 miljardit inimest, ei luba taolised piirangud paljudel inimestel alternatiivseid tooteid leida.

Indias on nüüd e-sigarettide müümine keelatud 6 osariigis

Indias on nüüd e-sigarettide müümine keelatud 6 osariigis

Hiljuti keelati e-sigarettide müük ning tootmine ära Bihar’i osariigis, mis on üks suuremaid osariike Indias. Bihar on rahvastiku arvu poolest suuruselt kolmas osariik Indias. Bihar’is elab üle 104 miljoni inimese, see on rohkem kui terve UK või Saksamaa populatsioon. See asub India kirdeosas ning jääb Nepalist pisut lõuna poole.

Osariigi ravimi regulaator andis välja teate, milles seisis, et e-sigarettide tootmine, levitamine, müümine, ostmine, väljapanek ning reklaamimine on nüüdsest keelatud. Ebatavaline antud keelu juures on justnimelt ostmise keelamine, kuid Bihar on ära keelanud ka internetist ostmise.

Antud keelu eesmärk on sarnaselt varasematega ennetada noorte ning õpilaste nikotiini tarbimist. Loomulikult ei kavatseta ära keelata sigarette kuigi Indias on üle 100 miljoni suitsetaja.

Seega on e-sigaretid sisuliselt keelatud nüüd kuues India osariigis, milleks on Jammu & Kashmir, Karnataka, Punjab, Maharashtra, Kerala ning nüüd ka Bihar.

Samrat Chowdhery, kes on India ajakirjanik, ütles, et ka riiklik valitsus kaalub e-sigarettide täielikku keelamist. Kahjuks julgustab antud sammu WHO ehk ’’World Health Organization’’, kelle eesmärk peaks tegelikult olema inimeste tervise kaitsmine. Kahjuks on WHO näidanud, et tegutseb antud valdkonnas täpselt vastupidiselt.

Chowdhery lisas, et sellel regioonil maailmas on kõige rohkem suitsetajaid ning neil oleks ehk kõige enam vaja vähemkahjulikke alternatiive. Kahjuks on just seal teaduse eitajad kõige häälekamad, mis muudab e-sigarettide päästmise pea võimatuks.

Kui e-sigarettide ning kahjude vähendamise toetajad ei suuda oma häält kuuldavaks teha maailma kõige suuremas demokraatias, siis on midagi valesti. Kui riik, millest on viimastel aastatel saanud üks tehnoloogia ning teaduse liidreid, ei suuda aktsepteerida teaduslikku konsensust produkti osas, mis suudaks päästa miljoneid elusid, siis on tegemist üsna kehva olukorraga, mis paneb nii mõnegi inimese demokraatia efektiivsuses kahtlema.

Taiwan liigub e-sigarettide keelu poole

Taiwan on üks järgmistest Aasia riikidest, kes kaalub e-sigarettide täielikku keelustamist. Sealhulgas plaanitakse ära keelata e-sigarettide tootmine, importimine, müük ning reklaamimine. Hetkel teeb ’’Taiwan Vape Association’’ ehk TVA kõik selleks, et riik mõistlikumaid regulatsioone kaaluks.

Taiwan soovib e-sigaretid keelustada

Taiwan soovib e-sigaretid keelustada

Taiwanis elab 23 miljonit inimest, kellest 5 miljonit on suitsetajad. Kuigi suitsetajaid on jäänud vähemaks on see siiski üsna suur protsent ühiskonnast, kes suitsetavad. Suitsetamine on Taiwanis üsna rangelt reguleeritud, näiteks on Taiwan teine Aasia riik, kes on siseruumides suitsetamise ära keelanud. Samuti on neil plaanis keelata suitsetamine autodes. Suitsetajate arv on tunduvalt vähenenud tänu Tubaka Ohtude Ennetamise Aktile, mis jõustus 1997. aastal. Kuid kas selline teguviis soosib suitsetajate arvu vähenemist või võtab see hetkel suitsetavatel inimestel ära võimaluse sellest edukalt loobuda?

Taiwan reguleerib hetkel nikotiini sisaldavaid produkte Farmatseutiliste Afääride Akti raames, samal ajal on nikotiini mittesisaldavad produktid reguleerimata. Kuid nüüd plaanib Taiwani valitsus muudatust, mis sisuliselt tähendab e-sigarettide täielikku keelustamist olenemata sellest, kas toode sisaldab nikotiini või mitte.

Paljud uuringud viitavad järjekindlalt sellele, et e-sigaretid ei vii inimesi tavaliste sigarettideni. Taiwani ametnikud viitavad aga tervise edendamise haldajatele tervise- ja hoolekande ministeeriumi arvamusele, kelle sõnul on e-sigarettide kasutamine teismeliste seas märgatavalt tõusnud ning nad on mures, et e-sigaretid viivad tavaliste sigarettide suitsetamiseni.

Hetke seisuga on e-sigarettide äri Taiwanis suures ohus ning kui eelnõu läbi läheb, peavad e-sigarettidega tegelevad firmad Taiwanist välja kolima. Kuna eelnõus on kirjas, et e-sigaretiks võib pidada ükskõik millist objekti, mis toodab auru ning mida saab kasutada nagu sigareti laadset objekti, siis ei jää müüjatel muud üle kui kolida oma ärid naabruses olevatesse riikidesse nagu Hiina mander, Jaapan, Vietnam, Indoneesia või Malaysia.

TVA esimees Lee Chun Hao on seetõttu suures mures, et ligi 30 e-sigarettidega tegelevat äri Taiwanis on sunnitud ümber kolima. Samuti kahjustab selline teguviis Taiwanis elavate suitsetajate tervist, kes suitsetamisest loobuda soovivad. Loodame siiski, et TVA on oma läbirääkimistes riigiga edukas ning regulatsioone leevendatakse.

Kas ilma nikotiinita e-vedelikud on täiesti ohutud?

Enamus meditsiinieksperte nõustuvad nüüd sellega, et e-sigaretid on tõesti palju turvalisemad kui tubakatooted. Paljudel suitsetajatel, kes e-sigaretile üle soovivad minna on tavaliselt palju küsimusi, üheks neist on see, ’’kas ilma nikotiinita e-vedelike kasutamine on täiesti ohutu?’’

Nicorexi e-vedelikud

See on kummaline, kuna osad inimesed väidavad, et nikotiiniga e-vedelike kasutamine on ’’äärmiselt ohtlik’’. Tegelikult on need ülepaisutatud väited, mis ei pea paika. Nikotiin on üsna lahja aine, kuid seda peetakse e-vedelike kõige ohtlikumaks komponendiks. Mõned riigid ning ka Euroopa Liit on piiranud nikotiini sisaldust e-vedelikes.

Potentsiaalsed ohud nikotiinist on enamjaolt väljamõeldised. Jah, see on mürgine suurtes kogustes aga e-vedelike nikotiinisisaldused ei ole tervisele ohtlikud. Nikotiin iseenesest ei ole samuti niivõrd sõltuvust tekitav kui on sigarettides olev keemiliste ühendite ’’kokteil’’.

Enamus e-sigareti kasutajaid kasutab nikotiini sisaldavaid e-vedelikke, et suitsetamisest eemale hoida või täiesti loobuda. Kui soovid suitsetamisest loobuda, siis ei ole kindlasti mõistlik alustada nikotiinivabadest e-vedelikest, kuna siis tekib ilmselt suur isu suitsetada. Oluline on vaikselt nikotiini sisaldust vähendada ja seejärel soovi korral täiesti ilma nikotiinita e-vedelikke kasutada.

Kui oled mittesuitsetaja ja tunned suurt huvi suitsetamise vastu, siis pigem vali e-sigaret. Sellisel juhul on nikotiinivabad e-vedelikud ideaalsed, kuna ei tekita mitte mingit sõltuvust. Lisaks väldid väga kahjulikke sigarette ning säästad oma tervist.

Kuid kuidas on lood e-vedelikega, milles puudub nikotiin. Kui kogu aeg e-vedelikku tõmmata, siis võivad ilmselt mõned maitsestajad olla suurtes kogustes natukene kahjulikud. Seega ei tasu e-sigaretti arutult tõmmata, pigem tasuks seda kohelda kui suitsetamisest loobumise varianti ning vältida liigset tõmbamist.

Sellegi poolest, on värske õhk kõige parem. E-sigaretid on vähemalt 95% ohutumad kui tavasigaretid, kuid mitte 100%. Seega tuleks e-sigaretti nagu ka paljusid teisi asju elus tarbida mõistlikkuse piires, sel juhul ei kujuta need sinu tervisele mingit ohtu.

Aasia riigid võitlevad e-sigarettide vastu

India valitsus jätkab e-sigarettidele karmide regulatsioonide loomist. Samal ajal eitab Tai politsei liigse jõu kasutamist, kui vahistati kohalik interneti persoon e-sigareti ning sellega seotud produktide omamise eest.

Järgmist India osariiki ootab ees e-sigarettide keelustamine. Indias on juba mitmed osariigid e-sigaretid ära keelanud ning järgmisena soovitakse see ära keelata Maharashtra osariigis. See on

Maharashtra soovib e-sigaretid keelustada

India kolmas kõige suurem osariik, kus elab üle 112 miljoni inimese. Samuti on see kõige rikkam ning industrialiseeritud regioon Indias, kus asub ka Mumbai, mis on kõige rahvarohkem linn Indias.

Suur osa India rahva tervist puudutavad seadused on desentraliseeritud osariigi tasemele. Maharashtra toidu ning ravimite administratsioon on juba mõnda aega üritanud keelata e-sigarette. Siiani ei ole see õnnestunud, sest India valitsus ütleb, et nikotiini ei saa reguleerida, kuna see ei ole uus ravim ning samuti ei ole see toit. Need kaks fakti viivad selle FDA pädevusest välja.

Selle asemel, et leppida olukorraga, et e-sigarettide keelamine ei ole nende võimuses, on FDA otsustanud teisi agentuure suunata seda nende eest tegema. Sellel nädalal kontakteerusid osariigi juriidilise osakonnaga, et neile antaks õigus e-sigaretid ära keelata.

E-sigaretid on illegaalsed juba mitmes India osariigis ning Punjabis on jõutud juba esimest e-sigarettide poe omanikku edukalt karistada. India meditsiinilised asutused on jäänud mitu aastat maha Euroopa liidust, kui asi puudutab tõendite hindamist.

Tai politsei on vahepeal jõudnud ’’rünnata’’ kohalikku interneti kuulsust e-sigareti omamise eest. Tai politsei eitab, et nad teda rünnanud oleks. Kuna Tai’s on väga karmid e-sigarette reguleerivad seadused, siis võtab Tai politsei antud teemat üsna tõsiselt. Kahekümne viie aastane Manussaya Yaowarat, paremini tuntud kui Flukesri Maneedeng, oli oma autos koos sõbraga, kui eelmisel pühapäeval umbes kella viie ajal tema auto peatati. Auto läbiotsimisel leiti e-sigaret koos e-vedelikega. Sellel hetkel väidab Yaowarat, et politsei ründas teda ning ning kiskus ka tema juukseid.

Politsei väidab omalt poolt, et Yaowarat oli vägivaldne ning keeldus vangikongi minemast. Välja on tulnud fotod, kuidas politseinikud teda politseijaoskonna trepist üles veavad. Samuti väidavad politseinikud, et ta käitus ka vangikongis vägivaldselt ning lõpuks lasti ta kautsjoni vastu vabaks. Tais võib e-sigarettide omamine viia kuni kümne aastase vangistuseni.

Laiem uuring kinnitab e-sigarettidest erituva auru ohutust

Hiljuti avaldas teadlaste grupp California osariigis San Diego ülikoolis (SDSU), et on jõudnud lõpule uuringuga, kus keskenduti õhusaaste uurimisele nii suitsetajate, mittesuitsetajate kui ka e-sigareti kasutajate kodudes.

San Diego ülikool

San Diego ülikool

Uuringut juhtis keskkonna teadlane Neil Klepeis ning uuringus osales 300 perekonda. Uuringu eesmärk oli välja selgitada õhusaaste tasemed suitsetajate kodudes võrreldes mittesuitsetajate ning e-sigareti kasutajatega.

Uuringusse osalema valiti perekonnad, kus oli vähemalt üks alla 14-aastane laps ning vähemalt üks täiskasvanud suitsetaja. Seejäral paigaldasid teadlased õhusaaste monitorid osalejate kodudesse. Üks monitor paigaldati kohta, kus enamasti suitsetati ning teine lapse toa lähedusse.Kolme kuu jooksul jälgisid uurijad pingsalt õhusaaste tasemeid ning käisid ka aegajalt osalejatel külas, et uurida nende igapäeva tegemiste kohta, mis võiksid potentsiaalselt õhusaastet tekitada.

Samuti paigaldasid teadlased sarnased monitorid mittesuitsetajate ning e-sigareti kasutajate koju. Algse teooria kohaselt kaldusid teadlased arvama, et kodudes leiduv õhusaaste on põhjustatud lisaks suitsetamisele ka muude asjade poolt nagu heitgaasid, majavammi eosed, küpsetusõli, tolm ning muu säärane.

Kolmekuuse uuringu tulemuseks avaldas SDSU tiim teadustöö nimega ’’Fine particles in homes of predominantly low-income families with children and smokers: Key physical and behavioral determinants to inform indoor-air-quality interventions’’. Põhilised punktid, mis uuringust välja tulid olid järgnevad:

– Majapidamised, kus suitsetamine oli siseruumis lubatud, oli õhusaaste tase kaks korda kõrgem kui nendel, kes väljas suitsetamas käisid.
– Õhusaaste osakesed, mis sigareti suitsust erituvad, olid peamiseks põhjuseks, miks õhusaaste tase siseruumis suitsetajatel kaks korda kõrgem oli.
– Nendest majapidamistest, kus e-sigareti kasutamine siseruumis lubatud oli, kuid tavasigareti suitsetamine mitte, oli õhusaaste tase samal tasemel mittesuitsetajatega. Märgatavat vahet õhusaastes teadlased ei täheldanud.

Selle uuringu läbiviijad on oma tulemustes üsna kindlad ning ärgitavad ka teisi teadlasi sarnaseid uuringud läbi viima. See uuring kinnitab ka eelnevaid uuringuid, kus tulemused sarnased on olnud. E-sigarettidest erituv aur ei ole kõrvalseisjatele mitte mingilgi määral ohtlik või tervisele kahjulik.